PS4 مسابقات

پیش بینی مسابقات جام جهانی


قوانین مسابقه

1- مهلت پیش بینی تا قبل از زمان مشخص شده شروع هر بازی توسط فیفا است مگر در موارد خاص زمان بازی تغییر کند.
2- هر پیش بینی صحیح 100 امتیاز دارد. شرکت در پیش بینی حتی اگر پیش بینی غلط باشد 20 امتیاز دارد. در صورت عدم پیش بینی کاربر هیچ امتیازی کسب نمی کند. پس بهتر است هیچ کدام از پیش بینی ها را از دست ندهید!
3- تا قبل از اتمام بازی های دور گروهی می توانید جدا از پیش بینی بازی های گروهی، قهرمانان جام جهانی را نیز پیش بینی کنید. امتیاز پیش بینی درست تیم های اول، دوم و سوم جام جهانی به ترتیب 500، 450 و 400 امتیاز است.
4- جوایز مسابقه: نفر اول کارت تخفیف 500 هزار تومانی خرید از ویگوبازار - نفر دوم کارت تخفیف 400 هزار تومانی - نفر سوم کارت تخفیف 300 هزار تومانی. نفرات چهارم تا دهم کارت تخفیف 50 هزار تومانی. در صورتی که امتیاز دو یا چند نفر برابر شد اولویت با کاربری است که بیشترین تعداد صحیح پیش بینی را داشته است.
5- شرکت کنندگانی که به تشخیص تیم ویگوبازار هر گونه تخلفی انجام دهند از مسابقه حذف خواهند شد.
6- قبل از شروع مسابقه لازم است تا در سایت ثبت نام کنید و یا وارد شوید و پس از ورود شماره تماس خود را ثبت نمایید.

زدن دکمه "شروع پیش بینی" به معنی پذیرش قوانین مسابقه است.