فرصت های شغلی

اگر مایل هستید عضوی از تیم ویگوبازار باشید لطفا رزومه خود را همراه با اطلاعات کامل تماس به آدرس Jobs@wegobazaar.com ایمیل نمایید. لطفا ایمیل خود را با عنوان " رزومه " به همراه نام و نام خانوادگی ارسال نمایید. همچنین می توانید از طریق لینک زیر رزومه خود را ایمیل نمایید. در حال حاضر ویگوبازار در تمامی زمینه ها در حال جذب نیرو است.